Μελέτη Πισίνας

 

Μελέτη

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη, η οποία αφορά τις μηχανολογικές εργασίες (μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και σχέδια διαγραμμάτων υδραυλικών και ηλεκτρολογικών διασυνδέσεων).

 

 

Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Είναι το σημαντικότερο κομμάτι ως προς την υγιεινή του νερού της πισίνας. Το γραφείο μας έχει συνεργάζεται με εγκαταστάτες με πολλά χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή πισινών.