Βεβαίωση Καταλληλότητας Αποχετευτικού

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, μετά από αυτοψία, την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας αποχετευτικού συστήματος σε τουριστικά καταλύματα που δεν είναι συνδεδεμένα με τα κεντρικά δίκτυα αποχέτευσης των Δήμων  που ανήκουν. Η βεβαίωση απαιτείται για την έκδοση/ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων από τον ΕΟΤ.